Keep a spare umbrella in your car

Keep a spare umbrella in your car

20 years ago we lived in America. I remember the story of Jenny, one of our  neighbours. Since then I always carry 2 umbrellas in my car.

I ‘ll try to retell her story.

It was a cold winter day and it was raining cats and dogs. Jenny drove past a man who was clearly soaked. He had no cap, hat nor umbrella.

The first thing she thought was how stupid this man was. The weather had been bad all day, heavy rains were forecasted and yet this man ventured outside without the appropriate clothing or umbrella.

But even before she got to the end of the street, she changed her mind. She saw her umbrella lying on the backseat, jobless. She didn’t need it right away.  After all, she was driving from her garage, to a covered parking lot and back.

So she turned back and slowly backed up next to the man, sticking her umbrella out the window: Hey mister! Here you go“. The man didn’t think long about it, took the umbrella and said: “God bless you“.

When I saw her that evening she was still beaming from the act of kindness she had done. She added: “I thought I was doing someone a favour, but actually the man was doing me a favour. I feel so fulfilled”.

Tip for today:
Keep an extra umbrella in the car for people who don’t have one.

20 jaar geleden woonden wij in Amerika. Ik herinner me nog als gisteren het verhaal van Jenny, onze buurvrouw. Sedertdien heb ik altijd 2 paraplu’s in mijn auto liggen.

Ik probeer het verhaal zo goed mogelijk na te vertellen.

Het was een koude winterdag en het regende pijpenstelen. Jenny reed voorbij een man die duidelijk doorweekt was. Hij had geen pet, muts en geen paraplu.

Het eerste dat ze dacht was hoe stom ze die man vond. Het was al de hele dag slecht weer, het ging 100% regenen en toch waagt die man zich buiten zonder de gepaste kledij of paraplu.

Maar nog voor ze aan het einde van de straat kwam, bedacht ze zich. Op haar achterbank zag ze haar paraplu, die zij nu niet nodig had. Zij reed immers vanuit haar garage, naar een overdekte parking en terug.

Ze draaide terug en ging traag naast de man rijden, terwijl ze haar paraplu uit het raam stak. “Hey mister! Here you go”. De man dacht er niet lang over na, nam de paraplu aan en zei (typisch voor America): “God bless you”.

Toen ik haar die avond zag, straalde ze nog steeds door de vriendelijke daad die ze had gedaan. Ze vertelde me wat er was gebeurd en voegde er nog aan toe: “Ik dacht dat ik iemand een pleziertje deed, maar eigenlijk deed die man mij een plezier. Ik voel me zo ‘fulfilled’ “. 

Tip voor vandaag:
Hou een extra paraplu in de auto voor mensen die er geen bij hebben.

Leave a Comment

en_USEnglish
Scroll to Top