Volunteer – even if it is only for one day

Experience the benefits of volunteering

Today is the day of the volunteer. So first of all a BIG THANK YOU to all volunteers. Experts agree that volunteers play a role in our society that should not be underestimated!

We are all very busy.
So am I. Certainly no time left for volunteer work. Until early 2020. I finally realised that as a person who had a lot of possibilities and privileges in life , I can make a difference to someone who is not. I joined a volunteering project. What and how this went, you can read below.

As a volunteer you will be able to have an impact. And that alone makes the world a bit better.

But – and I did not expect this – you will experience some benefits yourself. Research from several prestigious universities has shown that volunteering can be beneficial for both body and mind. Volunteers have less stress, higher life satisfaction and live longer. And in my story below, you will read what I gained.

Tip for today
Do once in a while some volunteer work. There are so many possibilities! 

Vandaag is het dag van de vrijwilliger. Dus eerst en vooral een REUZE DANKJEWEL aan alle vrijwilligers die zich inzetten voor anderen! Experts zijn het erover eens dat vrijwilligers een niet te onderschatten rol spelen in onze samenleving.

We hebben het allemaal heel druk.
Ik ook. Zeker geen tijd voor vrijwilligerswerk. Tot ik begin 2020 eindelijk besefte dat ik als kansrijke persoon, iets kon betekenen voor iemand voor wie het leven anders liep. Ik ben in een vrijwilligersproject gestapt. Wat en hoe kan je hieronder lezen.

Als vrijwilliger kan je echt een verschil maken in het leven van een mens of een dier. En dat maakt de wereld al een stukje beter.

Maar – en dat had ik niet verwacht – je ondervindt zelf ook een heleboel voordelen. Onderzoek van enkele prestigieuze universiteiten heeft aangetoond dat vrijwilligerswerk heilzaam kan zijn voor lichaam en geest. Vrijwiligers hebben minder stress, een hogere levenstevredenheid en leven langer. En in mijn verhaal hieronder, lees je wat ik zelf ondervond.

Tip voor vandaag
Zet je af en toe in als vrijwilliger. Er zijn zo veel mogelijkheden!

My story

I wanted to do volunteer work since I was a child. My dream job was slightly different from my girlfriends’. I wanted to become a sister in an underdeveloped country.
This turned out differently ;-).

The intention to volunteer remained, but I always came up with excuses: ‘First I will make money’, ‘I’ll do it when my to-do list is done’,  ‘I don’t have time for my friends and family’…So my volunteer work was limited to helping at the school events and now and then transferring an amount of money to a charity.

At the beginning of 2020, the same excuses stand. But I started to realize that as a privileged person I might be able to make a difference in the life of someone who has been given far fewer opportunities in life.

And you don’t have to be rich or have a lot of time for that!

I joined the volunteer organisation ‘ArmenTekort’. They match underprivileged people with a buddy. A buddy is not a service provider. A buddy is just a ‘friend’, being there, listening, acknowledging, and supporting.

I received great training to prepare myself for buddyhood and they searched for me a suitable match.

And then it was up to us, my buddy and me. We got all the freedom to decide together what and how we do this.

I am so glad that I did not wait until I was ‘rich’ or had a lot of time. This volunteer work has made me better, ‘richer’, more tolerant, and calmer!

Some of the other benefits I  encountered:

My buddy Peter and his wife Kim, are great people I would never have known otherwise. They let me into their lives and their minds and give me a much broader vision of society.

I have learned to set aside my – so quickly made – prejudices.

I have learned that sometimes one is helped more by a listening ear, support, a belief in someone than just ‘assistance’ or ‘money’. I have learned that there are people who NEVER had this listening ear or words of support in their lives.

I have learned skills that I put to good use in all my relationships.

And I’m having a good time!

More about ArmenTekort on www.armentekort.be.

Mijn verhaal

Als kind was mijn droomjob ietsje anders dan die van mijn vriendinnetjes. Ik wilde ‘missiezuster’ worden.
Dat is anders uitgedraaid ;-).

De intentie om vrijwilligerswerk te doen, is gebleven. Maar er waren altijd wel excuses om het niet te doen: ‘ik zal eerst zorgen dat mijn eigen werk afgeraakt’ of ‘eerst zelf geld verdienen en dan….’, of nog ‘ik heb al zo weinig tijd voor mijn vrienden en familie’…Dus mijn vrijwilligerswerk beperkte zich tot helpen op de schoolfeesten en af en toe een bedrag overschrijven naar een goed doel.

Begin 2020 begon ik te beseffen dat ik als kansrijke persoon misschien toch wel een verschil kan maken in het leven van iemand die veel minder kansen heeft gekregen.

En daarvoor moet je niet rijk zijn of veel tijd hebben!

Ik heb me aangesloten bij de vrijwilligersorganisatie ‘ArmenTekort’. Zij matchen kansarme mensen met een buddy. Een buddy is anders dan een dienstverlener. Een buddy is gewoon een ‘vriend’. Iemand die er is, een luisterend oor, iemand die de andere als gewone mens behandelt.

Ik kreeg een fantastische opleiding om me voor te bereiden op het buddyschap en de mensen van ArmenTekort zochten voor mij een geschikte match.

En dan was het aan ons, mijn buddy en ik. We kregen alle vrijheid om samen te beslissen wat en hoe we dit gingen doen.

Ik ben blij dat ik niet gewacht heb tot ik ‘rijk’ ben of veel tijd had, want dit vrijwilligerswerk heeft mezelf beter gemaakt, ‘rijker’, verdraagzamer en rustiger!

Nog andere voordelen die ik zelf ondervond:

Mijn buddy Peter en zijn vrouw Kim zijn toffe mensen die ik anders nooit zou hebben gekend. Ze laten me binnen in hun leef en denkwereld en geven me een veel bredere visie van de maatschappij.

Ik heb geleerd mijn – zo snel gemaakte – vooroordelen opzij te zetten.

Ik heb geleerd dat men soms meer geholpen is door een luisterend oor, een ondersteuning, een geloof in iemand dan enkel ‘hulpverlening’ of ‘geld’. Ik heb geleerd dat er mensen zijn die dit luisterend oor, die woorden van ondersteuning NOOIT horen in hun leven.

Ik heb skills geleerd die goed van pas komen in al mijn relaties.

En ik heb een leuke tijd!

Meer over Armentekort op www.armentekort.be

Armentekort in de pers

Hieronder zien jullie een fragment uit Iedereen Beroemd – De Brief. Waarbij een ontroerende brief aan een buddy – wordt voorgelezen door de Buddy John.

ArmenTekort was ook te zien en te lezen in:

Buddyduo Tom & Tom praten over hun buddyschap tijdens de Zevende dagwww.facebook.com/armentekort/videos/840635086712267

Ook bij de VRT werd ArmenTekort opgemerkt: www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/10/solidariteitsgevoel-door-coronacrisis-recordaantal-inschrijving/

Leave a Comment

en_USEnglish
Scroll to Top