Draw a heart on the steamy mirror

Heart on steamy mirror

Kristin felt unhappy. She had a sweet husband, but she felt that he didn’t like her anymore. She no longer felt the connection as a couple. She and her husband were more like roommates instead of teammates.
At a dinner party, after a few glasses of wine, she found the courage to bring it up.

Paul was dumbfounded.  He didn’t feel that way at all. “She knew he liked her, didn’t she? He had given her an expensive ring for her birthday just a few months ago? Then why had she forgotten about it?”

Off course, Kristin remembered, she wears the ring every day….

Showing that you still love your partner (or your children) doesn’t just happen a few times a year with biggest things. You do it every day with small attentions: a fleeting kiss, a wink, a squeeze in the poop, a sweet bill in the car, …
It’s the little everyday things, which sometimes seem like silly trinkets, but which make us happy.

If your sweetheart doesn’t do that (anymore), start doing it yourself today. Show your love through small attentions.

Tip for today
Draw a heart on the steamed up mirror when your sweetheart is in the shower.

Kristin voelde zich ongelukkig. Ze had een lieve man, maar ze voelde dat hij haar niet meer graag zag. Ze voelde de connectie als koppel niet meer. Zij en haar man waren eerder huisgenoten in plaats van teamgenoten.

Tijdens een etentje, na een paar glazen wijn, vond ze de moed om er over te beginnen.

Paul viel uit de lucht. Hij had dat gevoel helemaal niet. “Ze wist toch dat hij haar graag zag? Hij had haar een paar maand geleden voor haar verjaardag nog een dure ring cadeau gedaan? Waarom was ze dat dan vergeten?

Kristin was dat natuurlijk niet vergeten…

Tonen dat je je partner (of je kinderen) nog altijd graag ziet, gebeurt niet alleen een paar keer per jaar met grootste dingen. Dat doe je elke dag met kleine attenties: een vluchtig kusje, een knipoog, een kneep in de poep, een lief briefje in de auto, …

Het zijn de kleine alledaagse dingen, die soms onnozele prullen lijken, maar die ons gelukkig maken.

Als jouw lief dat niet (meer) doet, start er dan vandaag zelf mee. Toon je liefde door kleine attenties.

Tip voor vandaag
 Teken een hartje op de bestoomde spiegel als je lief in de douche zit.


The 5 love languages

Did you know that there are 5 different love languages to show your love?

Get to know your own and your partner’s love language to know which attentions really mean something. 


de 5 liefdestalen

Wist je dat er 5 verschillende liefdestalen zijn om je liefde te tonen? 

Leer jouw en je partners liefdestaal kennen om te weten welke attenties écht binnenkomen. 

 

 

 

cover boek - onder de lakensIn my book “De magie van Onvergetelijke Dates thuis” you  get 12 original themed dates, but also lots of other fun inspiration to get the sparks in your relationship again. For example through small attentions. I also explain how men and women differ. By understanding this, you’ll get everything done from your partner. Maybe not everything, but still a lot.

cover boek - onder de lakensIn mijn boek ‘De Magie van Onvergetelijke Dates” krijg je naast 12 originele thema dates heel wat andere leuke inspiratie om weer vonken in je relatie te krijgen. Onder andere door kleine attenties. Maar ik leg je ook uit hoe mannen en vrouwen van elkaar verschillen. Door dit te begrijpen, krijg je alles van je partner gedaan. Misschien niet alles, maar toch heel veel.

Leave a Comment

en_USEnglish
Scroll to Top