Plant a tree in someone’s honour

Plant a tree in memory

When we had just moved into our new house, we planted a tiny walnut tree in the back of our garden. That was ‘our tree’. I could never have believed that now, 22 years later, it has grown into a beautiful, big and proud tree.

A tree growing slowly with its inexhaustible power, is a beautiful symbol as a reminder of something or someone.

Tip for today
Plant a tree in honour of a friend or relative or to remember an important event (birth, birthday, retirement, …).

If you have no garden, no problem! You can have a tree with a personal message. Bosplus.be will plant one for you. 

Toen we pas verhuisd waren naar ons nieuwe huis, hebben we daar, achteraan in de tuin, een piepklein notenboompje gepland. Dat was ‘onze boom’. Ik kon toen niet geloven dat deze boom na 22 jaar zou zijn uitgegroeid tot een prachtige grote boom!

Een boom die traag groeit met een onuitputtelijke kracht, is een prachtig symbool als herinnering aan iets of iemand.

Tip voor vandaag
Plant een boom ter ere van een vriend of een familielid of om een belangrijke gebeurtenis te herinneren (geboorte, verjaardag, pensioen, …).

Heb je zelf geen tuin? Dan kan je toch nog ergens ‘jouw’ boom laten planten mét een gepersonaliseerde boodschap eraan. Bosplus doet dat voor je. 

How to plant a tree?

 • Never plant when it’s freezing. Digging a hole in frozen soil is almost impossible.
  In general, there are two ideal periods in which it is best to plant trees. In spring, in the months March – April, or in autumn, in October – November.
 • Provide a spacious planting hole and improve the soil with compost.
 • Trees are often planted too deep. This is detrimental to rooting and oxygenation of the root system. The upper roots should be just under the ground.
 • Make sure the soil fits well around the root ball (remove the mesh). Keep in mind that the soil can collapse up to 10 to 15 cm after planting.
 • If necessary, place a tree pole. The tree post remains on the spot. In this way, the tree will hang up on its tie, as it were.
 • Water generously.
 • Trees should be well cared for during the winter. Rake away the leaves, provide organic fertilizer or a mulch layer of compost and prune damaged branches.

Hoe plant je een boom?

 • Plant nooit als het vriest. Een gat graven in bevroren grond is namelijk haast onmogelijk.
  Over het algemeen zijn er twee ideale periodes waarin je bomen het beste kunt planten. In het voorjaar, in de maanden maart – april, of in het najaar, in oktober – november.
 • Zorg voor een ruim plantgat en verbeter de grond met compost.
 • Bomen worden dikwijls te diep geplant. Dat is nadelig voor de beworteling en de zuurstofvoorziening van het wortelgestel. De bovenste wortels dienen net onder de grond te zitten.
 • Zorg dat de grond goed rond de wortelkluit aansluit (gaas verwijderen). Hou er rekening mee dat de grond na het planten tot 10 à 15 cm kan inzakken.
 • Zet zo nodig een boompaal. De boompaal blijft ter plekke. Zo hangt de neerzakkende boom zich als het ware op aan zijn bindband.
 • Geef royaal water.
 • Bomen moeten goed verzorgd de winter in. Hark de bladeren weg, voorzie organische mest of een mulchlaag van compost, snoei de beschadigde takken weg en controleer de boombanden.

Our Walnut tree…

Our walnut tree

Leave a Comment

en_USEnglish
Scroll to Top