Turn a negative message into a positive one

Turn negative around

Complaining is easy; everyone does it. It can be small and insignificant, but chances are you complain about something on a daily basis. But why do people actually complain?

The most common reasons people complain are: 

 • They are pessimistic;
 • Complaining reduces expectations of them
 • Complaining takes responsibility away from them;
 • It is easier than having to take action themselves;
 • They use it as an excuse for their own failures;
 • It’s a way to vent their frustrations;
 • Sometimes it is even a good conversation starter;
 • It’s a habit.

What complainers don’t realize is that complaining not only builds negative energy in them, but also in the person who is listening.

According to a Stanford study out, 30 minutes of complaining can physically damage the brains, including those of the people listening to complainers.

Tip for Today
If you hear someone complaining, or telling negative gossip, turn the message into a positive one.

Zagen en klagen is gemakkelijk, iedereen doet het. Het kan over iets kleins en onbelangrijks gaan, maar de kans is groot dat je dagelijks ergens over klaagt. Maar waarom klagen mensen eigenlijk?

De meest voorkomende redenen zijn:  

 • Ze zijn pessimistisch;
 • Klagen vermindert verwachtingen van hen;
 • Klagen neemt verantwoordelijkheid weg bij hen zelf;
 • Het is gemakkelijker dan zelf actie te moeten ondernemen;
 • Ze gebruiken het als excuus voor eigen falen;
 • Ze ventileren zo hun frustraties;
 • Soms is het zelfs een goede conversatie starter;
 • Het is een gewoonte.

Maar wat klagers niet beseffen is dat door te klagen er niet alleen negatieve energie opbouwt bij hen, maar ook bij degene die aan het luisteren is.

Volgens een Stanford-studie uit kan 30 minuten klagen fysiek de hersenen schaden, ook van de mensen die luisteren naar klagers.

Tip voor vandaag
Als je iemand hoort klagen, of negatieve roddels hoort vertellen, vorm de boodschap dan om naar iets positief.

How to do this?

Usually it is not wise to totally disagree with the complainer, because they are primarily looking for confirmation. But complaining along only increases the negativity.

After you listened, you can ask: “Do you want my opinion?” (Everyone is inclined to answer “yes” to this) and then try to transform the negative message a bit:

Some examples:

It’s raining again. In Belgium it always rains. ….. Well, it’s autumn. I love it, because I find it extra cozy inside.

I’m always unlucky, Luck is never at my side …. I think you are lucky with your looks and your wits!

Did you see Cindy’s outfit at the party? So ugly!…
It might be ugly, but I admire her courage to wear this.

Wow, Peter has gained some serious weight. He looks like a fat pig…
Yes, but his smile is now even cuter than ever.

Oh my god, I hate it that Jef is so lazy: bingewatching, sleeping, checking his phone, all without leaving his favourite couch the whole day …Well, that is a characteristic I miss. It must be amazing to be able to just lie there and not feeling guilty. Wish I could do that more.

Hoe doe je dit?

Meestal is het niet verstandig om het totaal oneens te zijn met de klager, want die zoekt in de eerste plaats bevestiging. Maar mee-klagen maakt de negativiteit alleen groter.

Nadat je eerst geluisterd hebt, kan je bijvoorbeeld vragen: wil je mijn mening? (Iedereen is geneigd om hier “ja” op te antwoorden) en vorm dan de negatieve boodschap wat om.

Enkele voorbeeldjes:

Het is nu alweer slecht weer, in België regent het altijd. ….. Tja, het is herfst he. Ik vind het dan wel extra gezellig binnen.

Die man doet zijn job echt slecht… Weet je, ik denk in zo’n gevallen: die man heeft misschien iets heel vervelend meegemaakt deze morgen.

Ik heb altijd pech, ik heb nu nooit eens geluk …. Ik vind dat je geluk hebt met je uiterlijk en je verstand!

Heb je Cindy’s outfit gezien op het feestje? Zo lelijk!…..Het mag dan wel lelijk zijn, maar ik bewonder dat ze dat durft dragen.

Wow, Peter is echt wel dik geworden hé. Hij lijkt net een vet varken….
Ja, hij is wel wat aangekomen. Maar zijn glimlach is nu nog schattiger.

Ik haat het dat Jef zo lui is. Hij komt zijn zetel niet uit: bingewatchen, slapen, op zijn telefoon bezig zijn… 
Dat is nu een eigenschap die ik jammer genoeg mis. Het moet zalig zijn om zonder schuldgevoelens te kunnen luieren. Ik wou dat ik dat kon.

Leave a Comment

en_USEnglish
Scroll to Top