Geef een kerstgevoel aan iemand die alleen of hulpbehoeftig is

Give to person in need

Yesterday we gave you tips on what you can do if you hate Christmas.

Unfortunately, these tips will not help and will only be a drop in the ocean or rather a patch for a red bull for some.

For the homeless, people who are alone and underprivileged, Christmas does not bring the warmth and happiness that we know.

That is why today I am making a warm appeal to do something for those people as well.

Soms looking into the eyes of a homeless person while wishing him a happy Christmas is enough. Or give them a backpack with warm clothes, a small gift, a kind phone call, a seat at your table….

Tip voor vandaag
Make Christmas special for someone who is needy or alone.

Gisteren gaven we je tips over wat je kan doen als je Kerst haat.

Jammer genoeg zullen deze tips niet helpen en slechts een druppel op een hete plaat zijn of eerder een lap voor een rode stier voor sommige mensen.

Voor daklozen, mensen die alleen zijn of kansarme mensen brengt kerst niet de warmte en het geluksgevoel dat wij wel kennen.

Daarom doe ik vandaag een warme oproep om ook iets te doen voor die mensen.

Soms is kijken in de ogen van een dakloze terwijl je hem gelukkige kerst wenst al genoeg. Of een rugzak met warme kleren, een klein geschenkje, een lief telefoontje, een plaatsje aan je tafel…

Tip voor vandaag
Maak kerst speciaal voor iemand die hulpbehoevend is of alleen.

Reageer

nl_NLNederlands
Scroll naar top