Say hello to people on the street

Say hello to passer-by

Where we live,  almost everybody says hello when passing by. And that makes me feel good, gives a sense of connection in one way or the other.

Researchers have studied how people feel when they are (and aren’t) acknowledged by other people. And it seems that even the smallest gestures to connect toward strangers can bring about a sense of community. And that’s good for human health.

In big cities with bustling corridors  saying “hello” might be out of place. But there are plenty of places, even within the most densely packed city, which lend themselves to neighbourly acknowledgement. After all, a little greeting can make a difference  in someone’s day!

Tip for today
Say hello to people on the street or at least acknowledge the others with eye contact.

Of course, it works best when you stay within socially accepted norms:  say hello to someone who is within a reasonable distance and not with great exuberance.

Waar wij wonen, zeggen mensen op straat vriendelijk dag aan elkaar. Dat geeft een leuk gevoel, een soort van connectie.

Onderzoekers hebben bestudeerd hoe mensen zich voelen als ze door andere mensen opgemerkt worden (of niet). En het blijkt dat zelfs de kleinste gebaren zoals een simpele hallo een gevoel van gemeenschap, van connectie kunnen teweegbrengen. En dat is goed voor de onze gezondheid!

Op een hele drukke straat is het zeggen van “hallo” tegen voorbijgangers misschien wel een beetje raar.Maar er zijn genoeg plaatsen, ook in een dichtbevolkte stad, waar je dat gerust kan doen. Een gewone ‘hallo’ of oogcontact kan het verschil maken in iemand’s dag!

Tip voor vandaag
Zeg hallo tegen de mensen op straat of maak op zijn minst oogcontact.

Natuurlijk blijf je blijf je best wel binnen de sociaal geaccepteerde normen, zeg je hallo tegen iemand die binnen een redelijke afstand is en niet met al te grote uitbundigheid ;-).

1024px-JohnnyBarnesStatue

Maybe you can take Johnny Barnes as an example ?

This cheerful man could be seen every day in the morning at a busy intersection in Bermuda waving and cheering at all the commuters. He did this for 29 years till he died at the age of 93. He got a bronzen statue for this!

He starts cheering  “Good Morning!”, “I love you!”, “God bless you” … This is the way he continues to spread joy and goodwill to all t

Neem een voorbeeld aan Johnny Barnes!

Deze vrolijke man wenste elke ochtend op een druk kruispunt in Bermuda mensen op weg naar het werk een hele goede morgen. Hij deed dit 29 jaar lang tot hij op 93-jarige leeftijd stierf. Hij kreeg hiervoor een bronzen beeld op het kruispunt waar hij altijd stond.

Van maandag tot vrijdag  wenste hij de pendelaars – “Goede Morgen!”, “Ik hou van jullie!”, “God zegene u” …
Een dag die begint met zo’n liefde en zegeningen kan toch niet meer stuk?

Leave a Comment

en_USEnglish
Scroll to Top