Open your windows for a couple of minutes to let the winter air freshen your rooms

Let fresh air come in

My mom always said, ‘Close the window. The heating is up’.
But actually I think she was wrong.

Because opening your windows and doors for 15 minutes a day in winter reduces your heating costs. Humid indoor air is much more difficult to heat than dry outdoor air.

Moreover, letting the fresh air in  is also very healthy. A poorly ventilated room causes drowsiness, poor concentration, allergic reactions, creates mold and other symptoms. It’s maybe counter-intuitive but our indoor air is often more polluted than the outside air, even in the middle of a city.

So reasons enough to open all the doors and windows !

But there’s something else that can convince you…

It is now abundantly clear that Covid-19 is spreading by air. Opening windows and doors causes the particles to spread and not accumulate.
Compare it with cigarette smoke. If you smoke a cigarette in a living room and you don’t ventilate properly, you can still smell that cigarette later on. But if you open the windows opposite each other for a while, the smell will be gone in no time.

Tip for today
Open your windows and doors at least once a day and let in that crisp winter air!

Mijn mama zei altijd: ‘Doe het raam dicht. De chauffage staat op’.
Maar eigenlijk had ze ongelijk.

Want in de winter 15 minuten per dag ramen en deuren helemaal open zetten, vermindert net je stookkosten. Vochtige binnenlucht in nl moeilijker te verwarmen dan de droge buitenlucht.

Bovendien is het nog heel gezond ook. Een slecht verluchte ruimte zorgt voor slaperigheid, slechte concentratie, allergische reacties, schimmels en andere symptomen. Daarenboven is onze binnenlucht vaak meer vervuild dan de buitenlucht, zelfs in het midden van een stad.

Dus redenen genoeg om even alle deuren en ramen tegen elkaar open te zetten!

Maar er is nog iets dat je kan overhalen…

Ondertussen is het namelijk overduidelijk dat Covid 19 zich verspreid via de lucht. Ramen en deuren openzetten zorgt ervoor dat de deeltjes zich verspreiden en niet ophopen. Vergelijk het maar met sigarettenrook. Als je in een huiskamer een sigaret rookt en je ventileert niet goed, dan kan je dágen later die sigaret nog ruiken. Maar als je een tijdje de ramen tegenover elkaar open zet, dan is de geur zo verdwenen.

Tip voor vandaag
Zet elke dag minstens 1x je ramen en deuren wagenwijd open en laat die knisperige winterlucht binnen!

Leave a Comment

en_USEnglish
Scroll to Top