Give your kids a compliment

Kids love to get compliments

You probably remember a compliment your parents or grandparents gave you as a child. Children love to get compliments, especially by their parents. Things you say to your kids carry a lot of weight.

Tip for today
Print out the 99 compliments for kids below, tape them somewhere only you can see them, and share a few with your children every day. 

How best to compliment your child, regardless of age (source: de gezinsbond)

  1. Speak from within yourself. Say “I think you did that right” instead of “Well done.”
  2. Give a compliment that you mean, children quickly realize when you are not sincere.
  3. Give compliments because your child is doing his best or making progress, regardless of the result.
  4. Don’t exaggerate, you don’t have to praise every little thing.
  5. Children who do well all the time are often forgotten. They too will float when they get a compliment.

Waarschijnlijk herinner je je nog een compliment dat je als kind ooit van je ouders of je grootouders kreeg. Kinderen houden ervan om complimentjes te krijgen, vooral van hun ouders. Dingen die je tegen je kinderen zegt, soms langs de neus weg, wegen echt wel door.

Tip voor vandaag
Print de 99 complimenten voor kinderen, plak ze ergens waar alleen jij ze kan zien en geef je kind elke dag een complimentje. 

Hoe geef je nu best een complimentje (bron: Gezinsbond)?

  1. Spreek vanuit jezelf. Zeg “Ik vind dat je dat goed hebt gedaan” in plaats van “Goed gedaan”.
  2. Meen wat je zegt, kinderen hebben het snel door wanneer je niet oprecht bent.
  3. Geef complimentjes omdat je kind zijn best doet of vooruitgang maakt, ongeacht het resultaat.
  4. Overdrijf niet, je hoeft je kind niet voor elk klein dingetje op te hemelen.
  5. Kinderen die het altijd goed doen worden weleens vergeten. Ook zij gaan extra zweven wanneer ze een compliment krijgen.
Download list with compliments

Leave a Comment

en_USEnglish
Scroll to Top