Give positive feedback about a colleague to his/her boss

Give positive feedback about colleague

You’re at the office and your suddenly realize that you made a terrible mistake. Fortunately, you can fix it and limit the damage, nobody needs to know. Do your recognize this? First you have a  mini-panic attack and then finally a sigh of relief.

‘Phew, problem solved’, you think. Or is it?

Your boss comes walking out of his office angry at you with in his wake that new colleague who wants a promotion at all costs. While you were solving the problem, your nice colleague had already rushed to the boss to inform him of your stupidity. Hateful, right?

Fortunately, it can also be done the other way around. If you know that your colleague deserves a compliment, then mention this by chance to his/her supervisor.  Bosses and superiors do not always know what goes on on the floor and modest colleagues sometimes miss out on a stroke

Tip for today
Give positive feedback about a colleague to a superior.

Er lukt iets niet op je werk en je beseft dat je iets fout hebt gedaan. Gelukkig kan je het rechtzetten en is de schade heel beperkt gebleven. Ken je dat gevoel: eerst een mini-paniek-aanval en dan daarna een zucht van verluchting.

‘Oef, probleem van de baan’, denk je. Of niet? Je baas komt uit zijn kantoor boos naar jou toegestapt met in zijn kielzog die nieuwe collega die kost wat kost promotie wil maken. In de tijd dat jij het probleem aan het oplossen was, was je ijverige collega al naar de baas gesneld om hem op de hoogte te brengen van jouw stommiteit. Hatelijk toch?

Gelukkig kan het ook omgekeerd. Als jij weet dat je collega een pluim verdient, meld dit dan eens langs je neus weg aan zijn/haar overste.  Bazen en oversten weten niet altijd wat er zich op de werkvloer afspeelt en bescheiden collega’s ontlopen dan soms een verdiend schouderklopje.

Tip voor vandaag
Geef positieve feedback over een collega aan een overste.

Leave a Comment

en_USEnglish
Scroll to Top